Klachten

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of een andere klacht hebt over je contacten met mij/mijn praktijk dan zou ik het waarderen als je daarover direct contact met mij opneemt. Dat kan schriftelijk, telefonisch en per mail.

Ik ben lid van de NVL en voldoe aan de daar afgesproken klachtenprocedures.

Ik voldoe aan de eisen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKG).

Algemene Voorwaarden Klachtenportaal Zorg

Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg

Geschillenreglement Klachtenportaal Zorg 2019

Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019