Complaints

[English translation coming soon]

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of een andere klacht hebt over je contacten met mij/mijn praktijk dan zou ik het waarderen als je daarover direct contact met mij opneemt. Dat kan schriftelijk, telefonisch en per mail.

Omdat ik lid van de NVL kun je ook je klacht indienen bij de Klachtencommissie:

https://www.nvlborstvoeding.nl/ouders/klachtenprocedure/

Ik voldoe aan de eisen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKG).

Algemene Voorwaarden Klachtenportaal Zorg

Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg

Geschillenreglement Klachtenportaal Zorg 2019

Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019